.
VERSENYEK ABC-
ÉS
IDŐRENDBEN
VERSENYSOROZATOK
SPORTTUDOMÁNY
HÍREK
FACEBOOKMár.21.szo. II. Jótékonysági futás - Nyíregyháza

Már.22,vas. V. Szent Patrik futás - SopronÁpr.11.szo. Óvári Nyuszis Nyargalás (3.) - Mosonmagyaróvár, UFM Aréna

Júl.11.szo. MóváRun Night 2020 - Mosonmagyaróvár, UFM Aréna

Okt.31.szo. Halloween Run (1.) - Mosonmagyaróvár

Híres futások eredetéről:

A maraton futás legendája

A kisázsiai ión felkelés leverése után az Óperzsa Birodalom királya, I. Dárieosz tervezni kezdte Délkelet-Európa görög területeinek meghódítását, hogy megbüntesse Athént és Eretriát, amiért segítette az iónokat A perzsák első görögök elleni invázióját Peiszisztratosz diktátor száműzött fia, Hippiasz szervezte.

Athén egy esetleges támadás esetén a peloponnészoszi szövetség erejére is számíthatott, mivel az i. e. 6. század vége óta Spárta szövetségese volt.

Az első perzsa hadjárat i. e. 492-ben kezdődött, amikor elfoglalták Thrákia európai területeit. Ezt követően Makedónia behódolt - I. Alexandrosz makedón király elismerte a perzsák uralmát országa felett.. A következő évben I. Dárieosz elküldte képviselőit a görög poliszokba, amelyek többsége elfogadta a feltételeket, de Athén és Spárta visszautasította azokat. A perzsa követek a hűség jeleként földet és vizet kértek, Athénban azonban a felháborodott tömeg a követet egy kútba dobta, míg Spártában a követek szakadékban végezték, mondván vigyenek onnan vizet és földet. Ezért egy évvel később, i. e. 490-ben I. Dárieosz bosszúhadjáratot indított. A perzsa flottát Hippiasz kalauzolta Marathón partjaihoz. Jól tudta - mivel it feküdtek családi birtokaik -, hogy ez az egyetlen olyan síkság, ahol a perzsa lovasság fölényét ki tudják használni az athéni nehézfegyverzetű gyalogsággal szemben.

Az athéniak látták a perzsák által elpusztított közeli Eretria sorsát, és segítséget kértek hát Spártától, a másik jelentős görög államtól, amely visszautasította a perzsa szövetséget. E segítségkérés lehetett az alapja a később elterjed történetnek, hogy a maratoni győzelem után egy állig felfegyverzett athéni harcos (Philippidész ) futva vitte a jó hírt Athénba, ahol csak annyit mondott, hogy "győztünk!", majd összeesett és meghalt A görög-perzsa háborúk történetírója, Hérodotosz valójában csak annyit írt, hogy a csata előtt elküldtek Spártába egy Pheidippidész nevű futárt, aki a 255 kilométeres távolságot egyik nap indulva másnap estére megtette. A spártiak azonban nem indulhattak el azonnal, mert akkor megszegték volna a törvényt. Aznap volt ugyanis a hónap kilencedik napja, márpedig akkor nem indulhattak hadba, mivel még nem volt holdtölte. Így hát megvárták a holdtöltét, és csak azután vonultak Attikába.

Maratonnál az athéniak 10 hadvezére nem jutott dűlőre, hogy támadjanak-e vagy sem, mindennap másikuk látta el ugyanis a fővezéri teendőt. Amikor Miltiadészra került a sor, meggyőzte őket, hogy ha egyszer és mindenkorra le akarnak számolni a perzsákkal fel kell venniük velük a küzdelmet. Felsorakoztatta seregét pontosan olyan hosszó arcvonalon, mint a számbeni fölényben levő ellenfél, de a fő erőket a két oldalszárnyra öszpontosította. A korai időpontot kihasználva hirtelen támadást vezényelt és a két sereg közötti több mint másfél kilométeres távot futva tették meg. A perzsák őrültnek hitték őket, hiszen íjászok és lovasság nélkül rontottak rájuk. A kemény küzdelemben bár a perzsák középen betörtek a vonalba, két szélen azonban megfutamodtak a páncélozott görögökkel szenben, akik aztán összezártak és az ellenség középső hadtestét együttes erővel felszámolták, illetve a tengerbe szorították, ahol 7 hajót is megszereztek mielőtt azok ki tudtak volna hajózni. A megmaradt perzsa sereg hajóra szállt, hogy - Attikát megkerülve - a védtelen Athént el tudja foglalni.. Miltiadészék azonban erőltetett menetben vonulva megelőzték őket. Lehet, hogy ez a "hazafutás" is alapja volt a maratoni futás legendájának is, de Herodotos-nál nincs említés egyéni hírvivőről. A felsorakozott védősereget látva a perzsa fővezér, Datisz nem kockáztatott meg egy újabb kudarcot, inkább hazahajózott.

A maratoni futás történetét az i.e. u. 2. században jegyzi fel Plutarkhosz. Ő viszont Therszipposznak nevezi a hős futárt és azt is hozzáteszi, hogy a történet végső soron a i.e. 4. században élt pontoszi Hérakleidész írására vezethető vissza, aki szerint "A marathóni csatáról egyébkéntaz erkhiabeli Therszipposz hozta meg a hírt," - a legtöbben azonban azt állítják, hogy Euklész volt az, aki teljes nehézfegyverzetben futott, a harctól kimelegedve, és a kapunál az első embereknek, akikkel találkozott, csak annyit mondott: - Üdvözöllek titeket!- és - Örvendezzünk!, aztán nyomban kilehelte a lelkét." Nem véletlen, hogy a maratoni futó legendáját közlő források még a futó nevében sem tudnak megegyezni. A Philippidész névalak mindenesetre nagyon emlékeztet a legenda egyik lehetséges forrására, a Hérodotosz által említett athéni futár, Pheidippidész nevére.

Az igazsághoz tartozik, hogy Athén és Marathón közötti távolság 40 km és az első újkori olimpián ennyi is volt a versenytáv hossza.. A mostani 42.195 méter távolságot - az 1908-as londoni óta tekintik rögzítettnek, mivel történetesen ilyen messze feküdt egymástól az olimpiai stadion és a windsori kastély királyi páholya, ahol az uralkodó fogadta a maratoni versenyzőket.


Vivicittá - szeresd a várost! A Vivicittá futómozgalmat 1984-ben találták ki az olaszok azzal a céllal, hogy a résztvevők futásukkal felhívják a figyelmet a városuk értékeire és, hogy ezzel a felkiáltással gyönyörű, de zsúfolt, és lassan élhetettlen városaikban futásra ösztönözzék a városlakókat, hogy azok futva csodálhassák meg lakóhelyüket és fedezzék fel az addig rejtve maradt szépségekeit. 1986 óta hazánkban is minden évben megrendezik a Vivicittá Városvédő Futást. 2000-ben pedig több vidéki város is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.


A "Yours Truly" egy finn kezdeményezés, amely felhívás egy közös futásra január-, és február utolsó vasárnapján. A távot-, helyszínt mindenki maga választja ki, az eredményeket be lehet regisztrálni a Yours Truly honlapján, ahol megtalálhatók a pontos szabályok is. Az eredeti kiírás 50 kilométerre szólt, de amennyiben az 50 km túl sok lenne neked jelenleg, lehetőség van 25 km teljesítésére is.